do góry
6b7424-eu.jpg
Znajdź numer telefonu do poradni, oddziału, pracowni...
Telefony
W sytuacji zagrożenia życia wybierz nr 112

Ogłoszenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu w sprawie: możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych SPZOZ w Lublińcu w latach 1980 – 1992, oddziału Zakaźnego w latach 1969 - 1992

Wtorek 21 grudnia 2010 08:04:05

Działając na podstawie art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) oraz § 75 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz. 1697) uprzejmie informuję, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych  SPZOZ w Lublińcu  w latach 1980-1992 , oddziału Zakaźnego w latach 1969 – 1992.

Zgodnie z § 75 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania: dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby, o której mowa w § 8 pkt 2, za pokwitowaniem.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, PESEL)
  • adres zamieszkania
  • datę hospitalizacji
  • nazwę oddziału
  • numer telefonu wnioskodawcy

Pisemne wnioski o wydanie ww. dokumentacji można kierować na adres:

SP ZOZ w Lublińcu
Dział Organizacji i Nadzoru
ul. Sobieskiego 9
42-700 Lubliniec

Wnioski prosimy składać do 31 marca 2015 roku w sekretariacie lub za pośrednictwem poczty.

Odbiór dokumentacji możliwy jest po osobistym stawiennictwie w Dziale Organizacji i Nadzoru, ul. Grunwaldzka 9, III piętro, 42-700 Lubliniec, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienia do odbioru dokumentacji (ewentualnie wraz z pisemnym upoważnieniem do uzyskania dokumentacji w przypadku osób bliskich) oraz własnoręcznym pokwitowaniem odbioru dokumentacji do dnia 30 kwietnia 2015r.

Ilość wyświetleń: 817

Wyróżnione informacje

Chcesz uniknąć czekania na połączenie z rejestracją?
Zachęcamy do rejestracji elektronicznej,
która znacznie przyspieszy cały proces (już niebawem...)
Zarejestruj się
Jak do nas dojechać?

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala
Strona powstała przy współpracy
z Powiatem Lublinieckim
1134ac-herb_powiat_lubliniecki_z_podpisem_rgb2.jpg