do góry
6b7424-eu.jpg
Znajdź numer telefonu do poradni, oddziału, pracowni...
Telefony
W sytuacji zagrożenia życia wybierz nr 112

Przetarg nieograniczony na: Usługę sprzątania pomieszczeń szpitalnych wraz z czynnościami pomocniczymi. Znak sprawy ZP/32/20

Środa 16 września 2020 08:48:38

Przetarg nieograniczony na: Usługę sprzątania pomieszczeń szpitalnych wraz z czynnościami pomocniczymi. Znak sprawy ZP/32/20

Pliki do pobrania: 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Odpowiedzi na pytania, z dnia 17-09-2020 r.   

  1. W związku z ukazaniem się postępowania o numerze ZP/32/20 oraz poniższym mailem z grudnia 2019 uprzejmie  proszę o informację jakie są  aktualne zaległości wobec obecnego wykonawcy usługi sprzątania - konsorcjum Naprzód Service, Naprzód Hospital, Vendi Cleaning ?

Odpowiedź: Ww. pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ. Odpowiedź na to pytanie zostanie przekazane firmie, która je zadała.

  1. Czy konsorcjum to otrzymało waloryzację wynagrodzenia na przełomie 2019/2020 ?

Odpowiedź: Konsorcjum nie otrzymało waloryzacji wynagrodzenia na przełomie 2019/2020.

 Odpowiedzi na pytania z dnia 21.09.2020 r.

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 22.09.2020 r.

 

Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 13-10-2020 r. 

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta nr 2 Konsorcjum firm: Naprzód Service Sp. z o.o., Vendi Cleaning Sp. z o.o., Naprzód Hospital Sp. z o.o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź za cenę 1 004 954,90 zł brutto. Kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosiła 971 459,54 zł, Zamawiający przeznacza brakującą kwotę w wysokości 33 495,36 zł. Umowa do podpisu w terminie zgodnym z ustawą Pzp zostanie wysłana listem poleconym.

 

 

Utworzony: Środa 16 września 2020 08:48:29 przez: Piotr Mastalerz

Ilość wyświetleń: 432

Wyróżnione informacje

Chcesz uniknąć czekania na połączenie z rejestracją?
Zachęcamy do rejestracji elektronicznej,
która znacznie przyspieszy cały proces (już niebawem...)
Zarejestruj się
Jak do nas dojechać?

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala
Strona powstała przy współpracy
z Powiatem Lublinieckim
1134ac-herb_powiat_lubliniecki_z_podpisem_rgb2.jpg