do góry
6b7424-eu.jpg
Znajdź numer telefonu do poradni, oddziału, pracowni...
Telefony
W sytuacji zagrożenia życia wybierz nr 112

CZARNA POLSKA JESIEŃ

Środa 9 listopada 2022 13:35:47

 

„CZARNA POLSKA JESIEŃ” w szpitalach powiatowych,
 również w szpitalu w Lublińcu

 „CZARNA POLSKA JESIEŃ" – to hasło przewodnie akcji, w której szpitale powiatowe zrzeszone w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego po raz kolejny zwracają uwagę na krytyczną sytuację finansową placówek. Czarne plakaty na drzwiach szpitali i wyklejone na czarno okna  to wołanie o pomoc do pacjentów, których kierownictwo i zespoły szpitali proszą o podpisanie petycji do Ministra Zdrowia.

 W akcję włączył się również Szpital Powiatowy w Lublińcu, którego sytuacja finansowa jest podobna do większości tego typu placówek w Polsce – katastrofalna.

- Przychody uzyskiwane przez szpital, zarówno w latach poprzednich, jak i roku bieżącym nie pokrywają kosztów działalności. Strata finansowa  w okresie od stycznia do września wynosiła ponad 9 milionów złotych. Przyrost straty w takim tempie spowoduje, że strata na koniec roku będzie wynosić ok. 12 mln złotych. W sytuacji, gdy szpital przeznacza na koszty wynagrodzeń prawie 100% uzyskiwanych przychodów i posiada milionowe zobowiązania wobec innych podmiotów, brak jest możliwości do terminowego regulowania zobowiązań – mówi Marek Augustyn, p.o. dyrektor SP ZOZ w Lublińcu.

  

Wkrótce Twój szpital może zostać zamknięty. Gdzie wtedy pójdziesz po pomoc? Dla siebie? Dla swojej rodziny? - piszą autorzy petycji do Ministra Zdrowia. Wprowadzone ostatnio zmiany przepisów (w szczególności dotyczące wzrostu wynagrodzeń) oraz inflacja i wzrost kosztów, doprowadziły do gwałtownego wzrostu zadłużenia szpitali powiatowych. Brakuje pieniędzy na opłacanie podstawowych rachunków, wypłaty dla pracowników i składki ZUS — czytamy w petycji.

 Dalej pojawiają się postulaty, wśród których znajdują się: pokrycie przez NFZ kosztów wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników ochrony zdrowia, niezależnie od formy zatrudnienia przy jednoczesnym określeniu akceptowalnej minimalnej i maksymalnej stawki wynagrodzenia, a także umożliwienie kierownictwu szpitali kształtowania oferty świadczonych usług zdrowotnych poprzez tworzenie nowych oddziałów i poradni czy dopasowywanie liczby łóżek do potrzeb pacjentów i możliwości lokalowych, technicznych i personalnych danego szpitala.

 - Rozwiązanie powyższych problemów jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania szpitali i realizacji ich celu, jakim jest ratowanie zdrowia i życia pacjentów — oceniają członkowie Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, którzy od sierpnia alarmują o katastrofalnych dla budżetów szpitali skutkach podwyżek dla pracowników ochrony zdrowia.

 - Mimo obietnic Ministerstwa Zdrowia, koszt podwyżek dla pracowników służby zdrowia w dalszym ciągu obciąża budżety szpitali. Te zrzeszone w Związku Szpitali Powiatowym

Województwa Śląskiego odnotowały wzrost wyceny świadczeń na

poziomie 4-8 proc., podczas gdy Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyliczyła, że aby sfinansować wzrost płac, trzeba zwiększyć wyceny o 22,4 proc. W efekcie system ochrony zdrowia rozpada się, a szpitalom powiatowym brakuje pieniędzy nawet na opłacanie składek ZUS- mówi Władysław Perchaluk, prezes Związku.

 

Autor: Aneta Konieczny; Wydział Informacji, Promocji i Kultury; Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Ilość wyświetleń: 294

Wyróżnione informacje

Chcesz uniknąć czekania na połączenie z rejestracją?
Zachęcamy do rejestracji elektronicznej,
która znacznie przyspieszy cały proces (już niebawem...)
Zarejestruj się
Jak do nas dojechać?

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala
Strona powstała przy współpracy
z Powiatem Lublinieckim
1134ac-herb_powiat_lubliniecki_z_podpisem_rgb2.jpg