do góry
6b7424-eu.jpg
Znajdź numer telefonu do poradni, oddziału, pracowni...
Telefony
W sytuacji zagrożenia życia wybierz nr 112

Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizatorni

Wtorek 11 stycznia 2022 10:23:21

W dniu 10-01-2022 r. w SPZOZ w Lublińcu została zawarta Umowa z Panem Leonem Pławeckim właścicielem firmy Znamed. Oferta firmy Znamed została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na: Dostawę sprzętu wraz z dostosowaniem pomieszczeń w ramach zadania pt. „Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizatorni wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych, w tym przeciwdziałaniu COVID-19, w SPZOZ Lublińcu.”

 

Przedmiotowa inwestycja może być realizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 450 840 zł, a także dzięki pomocy finansowej udzielonej Szpitalowi przez Powiat Lubliniecki w kwocie 206 710 zł.

 

Całkowita wartość Umowy wynosi 657 550 zł brutto, a wszystkie prace mają być wykonane w terminie do 5 miesięcy.

 

Dyrekcja i pracownicy Szpitala jeszcze raz serdecznie dziękują Zarządowi Powiatu na czele z Panem Starostą Joachimem Smyłą, za okazane zrozumienie potrzeby modernizacji centralnej sterylizatorni i udzieloną pomoc finansową.

Autor: Piotr Mastalerz

Utworzony: Wtorek 11 stycznia 2022 10:45:03 przez: Tomasz Lukosek

Ilość wyświetleń: 333

Wyróżnione informacje

Chcesz uniknąć czekania na połączenie z rejestracją?
Zachęcamy do rejestracji elektronicznej,
która znacznie przyspieszy cały proces (już niebawem...)
Zarejestruj się
Jak do nas dojechać?

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala
Strona powstała przy współpracy
z Powiatem Lublinieckim
1134ac-herb_powiat_lubliniecki_z_podpisem_rgb2.jpg