do góry
6b7424-eu.jpg
Znajdź numer telefonu do poradni, oddziału, pracowni...
Telefony
W sytuacji zagrożenia życia wybierz nr 112

Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizatorni

Wtorek 7 czerwca 2022 14:25:07

Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizatorni wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych, w tym przeciwdziałaniu COVID-19, w SPZOZ Lublińcu.”

Po dwóch przeprowadzonych przetargach, umowa z firmą Znamed Leon Pławecki została zawarta w dniu 10-01-2022 r.

Przedmiotowa inwestycja mogła być realizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 450 840 zł, a także dzięki pomocy finansowej udzielonej Szpitalowi przez Powiat Lubliniecki w kwocie 206 710 zł.

 Całkowita wartość Umowy wyniosła 657 550 zł brutto.

W ramach Umowy zostały dostarczone, zamontowane i uruchomione następujące urządzenia: 

Sterylizator parowy przelotowy – 2 szt.

Myjnia - dezynfektor - 1 szt.

Sprężarka powietrza - 1 szt.

Stacja uzdatniania wody - 1 szt.

W ramach Umowy zostały także wykonane niezbędne prace modernizacyjne w celu utworzenia w pomieszczeniach centralnej sterylizatorni wymaganych 3 stref tj.

Brudnej – gdzie odbywa się przyjmowanie materiału, jego segregacja, mycie i dezynfekcja,

Czystej – gdzie odbywa się pakietowanie materiału, załadowanie sterylizatorów,

Sterylnej – gdzie odbywa się rozładowanie sterylizatorów, magazynowanie materiału i jego ekspedycja.

Między strefami znajdują się śluzy umywalkowo-fartuchowe w których personel przygotowuje się do pracy na poszczególnych stanowiskach zachowując zasady bezpieczeństwa epidemioogicznego.

Przeprowadzenie powyższych prac wynikało z konieczności dostosowania Centralnej Sterylizatorni do wymagań ustawowych o których mowa w art.22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wpłynie przede wszystkim znacząco na poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Poprzez zapobieganie powikłań związanych z wykonywaniem procedur inwazyjnych w szpitalu co bezpośrednio przełoży się na skrócenie czasu pobytu pacjentów w naszej placówce leczniczej i zmniejszenie kosztów leczenia. Zakup nowoczesnego sprzętu do Centralnej Sterylizacji usprawni cały proces przygotowania sprzętu wielorazowego użytku skracając czas procesu dekontaminacji. Zmniejszając bezpośrednie koszty przeznaczone na mycie i dezynfekcję narzędzi.

Wszystkie podjęte opisane powyżej przedsięwzięcia wpłyną na aspekt ekonomiczny funkcjonowania szpitala oraz na uniknięcie wydatków spowodowanych występowaniem ewentualnych zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Obecnie sprzęt i pomieszczenia centralnej sterylizatorni spełniają wymagania i warunki opisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą .

 

Miło nam poinformować, że Fundacja ”TUTAJ PRZYSZŁOŚĆ” z Lublińca pomogła nam w zakupie wyposażenia dla potrzeb centralnej sterylizatorni. W ramach "1%" z przeznaczeniem dla SPZOZ w Lublińcu (środki te są zbierane przez Fundację) został zakupiony specjalny regał ze stali nierdzewnej za kwotę 1697,40 zł, który będzie służył do magazynowania wysterylizowanych narzędzi chirurgicznych.

IMG_20220506_104412_resized_20220506_011135921.IMG_20220506_104833_resized_20220506_011140374.IMG_20220506_104340_resized_20220506_011133996.IMG_20220506_104754_resized_20220506_011139427.IMG_20220506_104202_resized_20220506_011131728.IMG_20220506_104540_resized_20220506_011137781.IMG_20220506_104841_resized_20220506_011140770.IMG_20220506_104351_resized_20220506_011135000.IMG_20220506_104815_resized_20220506_011139980.IMG_20220506_104310_resized_20220506_011133117.IMG_20220506_104603_resized_20220506_011138727.

Utworzony: Wtorek 7 czerwca 2022 14:32:08 przez: Tomasz Lukosek

Ilość wyświetleń: 830

Wyróżnione informacje

Chcesz uniknąć czekania na połączenie z rejestracją?
Zachęcamy do rejestracji elektronicznej,
która znacznie przyspieszy cały proces (już niebawem...)
Zarejestruj się
Jak do nas dojechać?

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala
Strona powstała przy współpracy
z Powiatem Lublinieckim
1134ac-herb_powiat_lubliniecki_z_podpisem_rgb2.jpg