do góry
6b7424-eu.jpg
Znajdź numer telefonu do poradni, oddziału, pracowni...
Telefony
W sytuacji zagrożenia życia wybierz nr 112

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLIŃCU realizuje projekt pn. „Dobra ergonomia pracy to podstawa. Projekt nr 2”

Wtorek 16 maja 2023 10:49:10

 


8c551b-plakat_dobra_ergonomia_pracy_to_podstawa.png

 

 

 

Nazwa projektu: „Dobra ergonomia pracy to podstawa. Projekt nr 2”.

 

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

 

Umowa nr: UDA-RPSL.08.03.02-24-00BD/22-00

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec

 

Całkowita wartość projektu:  275 375,00 zł

 

Dofinansowanie projektu z UE: 234 068,75 zł (85,00 %)

 

Wkład własny Beneficjenta: 41 306,25 zł (15,00 %)

 

Okres realizacji projektu: od 2023-03-01 do 2023-09-11

 

Przedmiotem projektu w okresie jego realizacji jest poprawa warunków pracy kolejnej grupy personelu medycznego zatrudnionego na co najmniej 0,5 etatu w SPZOZ w Lublińcu, dla której na podstawie dokonanej analizy zdiagnozowano zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy. W projekcie założono poprawę ergonomii warunków pracy dla 19 osób - pracowników Szpitala, w tym 11 w wieku 50+. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą eliminację ryzyk w miejscu pracy obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50 + poprzez modernizację stanowisk pracy oraz działania szkoleniowe.

Projektem objęci zostaną następujący pracownicy/osoby/stanowiska:

Pracownicy bloku operacyjnego tj. pielęgniarki/położne 10 osób (10K) w tym 5 osób 50+,

Pracownicy zespołu poradni specjalistycznych tj. pielęgniarki/położne 7 osób (7K) w tym 6 osób 50+,

Pracownicy pracowni endoskopii tj. pielęgniarz i sekretarka medyczna 2 osoby (1K i 1M).

Celem projektu jest utrzymanie zdrowia 19 osób zatrudnionych (18 K i 1 M), będących w wieku aktywności zawodowej - pracowników SPZOZ w Lublińcu w dobrym zdrowiu oraz aktywności zawodowej, wyeliminowanie zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka za pomocą działań poprawiających ergonomię pracy w wymiarze fizycznym i psychicznym, w tym w szczególności dla 11 osób w wieki 50+ (11 K).

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

Wartość docelowa - K 11

Ogółem wartość docelowa - 11

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ] –

Ogółem wartość bazowa: 0

Ogółem wartość docelowa: 17

Wartość bazowa – Kobiety: 0 Wartość docelowa – Kobiety: 16

Wartość bazowa – Mężczyźni: 0  Wartość docelowa – Mężczyźni: 1

 

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

 

  • Wzrost ergonomii i jakości pracy;
  • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego;
  • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej personelu;
  • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych;
  • Zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców województwa śląskiego.

 

W ramach projektu zostaną zakupione:

 

1. Stolik zabiegowy z szufladami i lampką oświetlającą blat roboczy - 1 szt.

2. Fotel biurkowy ergonomiczny, zmywalny - 14 szt.

3. Myjnia do endoskopów jednokomorowa - 1 szt.

4. Monitor komputerowy ergonomiczny - 10 szt.

5. Klawiatura ergonomiczna - 10 szt.

6. Mysz komputerowa ergonomiczna - 10 szt.

7. Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej - 4 szt.

8. Lampa zabiegowa, mobilna - 2 szt.

9. Taboret obrotowy medyczny z oparciem - 7 szt.

10. Taboret obrotowy medyczny bez oparcia - 7 szt.

11. Rolki - ślizgi do przenoszenia pacjentów - 8 szt.

12. Wózek platformowy do transportu sprzętu medycznego - 2 szt.

13. Podnóżki - schodki - 8 szt.

14. Wózek zabiegowy wielofunkcyjny - 3 szt.

 

 

W ramach projektu będą też przeprowadzone szkolenia dla personelu. Szkolenia obejmować będą poznanie skutecznych strategii walki z wypaleniem zawodowym, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem oraz poznanie technik relaksacyjnych. 

 

 

Utworzony: Wtorek 16 maja 2023 10:53:57 przez: Tomasz Lukosek

Ilość wyświetleń: 733

Wyróżnione informacje

Chcesz uniknąć czekania na połączenie z rejestracją?
Zachęcamy do rejestracji elektronicznej,
która znacznie przyspieszy cały proces (już niebawem...)
Zarejestruj się
Jak do nas dojechać?

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala
Strona powstała przy współpracy
z Powiatem Lublinieckim
1134ac-herb_powiat_lubliniecki_z_podpisem_rgb2.jpg