do góry
6b7424-eu.jpg
Znajdź numer telefonu do poradni, oddziału, pracowni...
Telefony
W sytuacji zagrożenia życia wybierz nr 112

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLIŃCU realizuje projekt pn. „ Dobra ergonomia pracy to podstawa! ”

Poniedziałek 3 stycznia 2022 10:34:27

 


8c551b-plakat_dobra_ergonomia_pracy_to_podstawa.png

 

 

Nazwa projektu: Dobra ergonomia pracy to podstawa!

 

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

 

Umowa nr: UDA -RPSL.08.03.02-24-0027/21-00 zawarta w dniu 28-12-2021 r.

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec

 

Całkowita wartość projektu: 474 500,00 zł

 

Dofinansowanie projektu z UE: 403 325,00 zł

 

Wkład własny Beneficjenta: 71 175,00 zł

 

Okres realizacji projektu: od 02-12-2021 r. do 30-04-2023 r.

 

Przedmiotem projektu w okresie realizacji 2021-12-02-2023-04-30 jest poprawa warunków pracy personelu zatrudnionego na co najmniej 0,5 etatu w SPZOZ w Lublińcu, dla którego na podstawie dokonanej analizy zdiagnozowano zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy, założono poprawę ergonomii warunków pracy dla 74 osób (44 kobiet i 30 mężczyzn) - pracowników Szpitala, w tym 17 osób (7 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 50+. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą eliminację ryzyk w miejscu pracy obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50 + poprzez modernizację stanowisk pracy oraz działania szkoleniowe.

Celem projektu jest utrzymanie zdrowia 74 osób zatrudnionych, będących w wieku aktywności zawodowej - pracowników SPZOZ w Lublińcu w dobrym zdrowiu oraz aktywności zawodowej,
w okresie realizacji projektu tj. 2021-12-02-2023-04-30 r. poprzez wyeliminowanie zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka za pomocą działań poprawiających ergonomię pracy w wymiarze fizycznym i psychicznym, w tym w szczególności dla 17 osób w wieki 50+.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

Wartość docelowa - K 7

Wartość docelowa - M 10

Ogółem wartość docelowa - 17

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ] --Ogółem wartość bazowa: 0

Ogółem wartość docelowa: 72

Wartość bazowa - Kobiety 0 Wartość docelowa – Kobiety: 43

Wartość bazowa - Mężczyźni 0  Wartość docelowa - Mężczyźni 29

 

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:


- Wzrost ergonomii i jakości pracy;

- Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego;

- Wydłużenie okresu aktywności zawodowej personelu;

- Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych;

- Zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców województwa śląskiego.

 

W ramach projektu zostaną zakupione:

1.Biurko ergonomiczne - 31 szt.

2.Fotel biurowy ergonomiczny - 31 szt.

3.Lampka biurkowa - 31 szt.

4.Podnóżek biurowy - 13 szt.

5.Monitor komputerowy - 30 szt.

6.Ubrania dla RM (kpl) - 54 szt.

7.Buty - ergonomiczne, dla RM i pracowników gospodarczych - 57 par

8.Ubrania dla pracowników gospodarczych ( x 2 kpl) - 3 kpl.

9.Bielizna termoaktywna dla RM i pracowników gospodarczych (x 2 kpl) - 57 kpl.

10.Wózek transportowy do przewozu chorych w pozycji siedzącej - 3 szt.

11.Wózek transportowy do przewozu chorych w pozycji leżącej - 2 szt.

12.Krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym - 3 szt.

13.Elektryczne łóżka intensywnego nadzoru z szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb izby przyjęć (kpl) - 2 szt.

14.Wózki platformowe do przewożenia towaru z apteki i magazynu - 4 szt.

 

W ramach projektu będą też przeprowadzone szkolenia dla personelu. Szkolenia obejmować będą poznanie skutecznych strategii walki z wypaleniem zawodowym, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem oraz poznanie technik relaksacyjnych.

 

 

 

Utworzony: Poniedziałek 3 stycznia 2022 10:36:35 przez: Tomasz Lukosek

Ilość wyświetleń: 737

Wyróżnione informacje

Chcesz uniknąć czekania na połączenie z rejestracją?
Zachęcamy do rejestracji elektronicznej,
która znacznie przyspieszy cały proces (już niebawem...)
Zarejestruj się
Jak do nas dojechać?

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala
Strona powstała przy współpracy
z Powiatem Lublinieckim
1134ac-herb_powiat_lubliniecki_z_podpisem_rgb2.jpg