do góry
6b7424-eu.jpg
Znajdź numer telefonu do poradni, oddziału, pracowni...
Telefony
W sytuacji zagrożenia życia wybierz nr 112

Skierowanie Pacjenta do Szpitala

Pacjenci przyjmowani są do szpitala w trybie nagłym lub planowym.

Planowe przyjęcie pacjenta odbywa się na podstawie pisemnego skierowania lekarskiego, zgodnie
z listą oczekujących na przyjęcie do szpitala i ustaloną datą planowanego przyjęcia oraz nazwą oddziału.

W przypadku stwierdzenia przez lekarza dyżurnego zaistniałych przeciwwskazań do planowego przyjęcia pacjenta na dany oddział, lekarz dyżurny tego oddziału ustala datę kolejnego planowego przyjęcia.

Skierowanie powinno zawierać informacje dotyczące:

  • danych osobowych pacjenta,
  • rozpoznania, z jakim pacjent jest kierowany,
  • lekarza kierującego,
  • nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego,
  • nr umowy z NFZ,
  • daty wystawienia skierowania.

 

Dokumenty niezbędne podczas przyjęcia planowego:

Osoby nie posiadające powyższych dokumentów, mogą skorzystać ze świadczeń medycznych odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem szpitalnym.

W przypadku  stanu nagłego dokument potwierdzający uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej  może zostać przedstawiony w innym czasie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia udzielania świadczenia, jeśli pacjent przebywa w szpitalu lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. W razie nieprzedstawienia dokumentu  w podanych terminach pacjent jest obciążany kosztami świadczenia.

Ilość wyświetleń: 697

Chcesz uniknąć czekania na połączenie z rejestracją?
Zachęcamy do rejestracji elektronicznej,
która znacznie przyspieszy cały proces (już niebawem...)
Zarejestruj się
Jak do nas dojechać?

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala
Strona powstała przy współpracy
z Powiatem Lublinieckim
1134ac-herb_powiat_lubliniecki_z_podpisem_rgb2.jpg