do góry
6b7424-eu.jpg
Znajdź numer telefonu do poradni, oddziału, pracowni...
Telefony
W sytuacji zagrożenia życia wybierz nr 112

Wypisy

Pacjent zostaje wypisany ze szpitala gdy:

  • stan jego zdrowia nie wymaga dalszej hospitalizacji
  • zażąda wypisu sam lub uczyni to w jego imieniu przedstawiciel ustawowy
  • gdy w sposób rażący narusza Regulamin, a nie zachodzi obawa, ze odmowa lub zaprzestanie udzielenia świadczeń zdrowotnych  może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

 

O wypisie pacjent jest informowany podczas wizyty lekarskiej.

Przed opuszczeniem szpitala każdy pacjent otrzymuje wypis z kartą informacyjną o przebiegu leczenia oraz zaświadczenie o niezdolności do pracy. Do wydania takiego zaświadczenia niezbędny jest pesel, NIP zakładu pracy, NIP osobisty lub dowód osobisty pacjenta. Karta informacyjna, przepisane recepty oraz inne dokumenty są do odebrania w sekretariacie oddziału.

Kartę informacyjną należy zachować i okazywać podczas wizyt kontrolnych w Poradni.

Pacjent występujący o wypis na własne żądanie zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Fakt ten zostaje odnotowany w dokumentacji medycznej.

Ilość wyświetleń: 683

Chcesz uniknąć czekania na połączenie z rejestracją?
Zachęcamy do rejestracji elektronicznej,
która znacznie przyspieszy cały proces (już niebawem...)
Zarejestruj się
Jak do nas dojechać?

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala
Strona powstała przy współpracy
z Powiatem Lublinieckim
1134ac-herb_powiat_lubliniecki_z_podpisem_rgb2.jpg