do góry
6b7424-eu.jpg
Znajdź numer telefonu do poradni, oddziału, pracowni...
Telefony
W sytuacji zagrożenia życia wybierz nr 112

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje na pisemny wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej. Pacjent składa pismo w Sekretariacie SP ZOZ w Lublińcu lub w Dziale Organizacji i Nadzoru.

Po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora na wykonanie kserokopii dokumentacji medycznej pacjent udaje się do Działu Organizacji i Nadzoru, gdzie po okazaniu dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości zostaje wydana kserokopia dokumentacji. Usługi kserograficzne są odpłatne.

Ilość wyświetleń: 467

Chcesz uniknąć czekania na połączenie z rejestracją?
Zachęcamy do rejestracji elektronicznej,
która znacznie przyspieszy cały proces (już niebawem...)
Zarejestruj się
Jak do nas dojechać?

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala
Strona powstała przy współpracy
z Powiatem Lublinieckim
1134ac-herb_powiat_lubliniecki_z_podpisem_rgb2.jpg